Björn Rosengren. Foto: Sandvik.

Apr 24, 2018

Rekordresultat för Sandvik


Stärkt balansräkning ger utrymme att växa kärnaffären.

Orderingången för första kvartalet uppgick till 25 419 (24 916) miljoner kronor. Intäkterna uppgick till 23 685 (21 758) miljoner kronor och rörelseresultat blev 4 271 (3 495) miljoner kronor.

– Jag är nöjd med koncernens utveckling, säger Björn Rosengren, Sandviks VD och koncernchef.

– Underliggande efterfrågan förbättrades inom samtliga affärsområden och geografiska regioner vilket resulterade i ett förhållande mellan orderingång/intäkter på 107 %. Den starka intäktstillväxten bidrog till att rörelseresultatet ökade med 22 % till en rekordhög nivå på 4,3 miljarder kronor (3,5). Samtliga affärsområden förbättrade sina rörelsemarginaler, vilket bidrog till den övergripande förbättrade nivån på 18,0 % (16,1).

– Jag är särskilt nöjd med resultatet för Sandvik Machining Solutions. För Sandvik Mining and Rock Technology ser jag en ytterligare förbättringspotential för rörelsemarginalen, delvis drivet av ett ökat fokus på intern effektivitet. Inom Sandvik Materials Technology fortskrider de pågående eff ektiviseringsåtgärderna planenligt.

– Det starka rörelseresultatet för kvartalet samt de avyttringar som nyligen har genomförts - i januari slutförde vi avyttringen av svetstrådsverksamheten till ESAB - bidrog till att balansräkning stärktes ytterligare. Det ger utrymme att växa Sandviks kärnaffär. 

– Under kvartalet tillkännagav vi investeringar om cirka 200 miljoner kronor i en ny tillverkningsanläggning för fint metallpulver av titan och nickel inom Sandvik Materials Technology. Den nya anläggningen kompletterar vårt befintliga utbud av rostfritt stålpulver och stärker därmed vår ställning på marknaden för metallpulver och additiv metalltillverkning, säger Björn Rosengren.
 • Oct 19, 2018

  Den varma sommaren sänkte Husqvarna

  Nyheter Det lägre resultatet beror på svag efterfrågan på gräsklipparprodukter som har hög marginal i divisionen Husqvarna. Trädgårdsjätten vidtar konkreta åtgärder.
  0
 • Oct 19, 2018

  3D-printad jaktkniv från Älmhult

  Branschnytt Det är 3D-printföretaget 3D MetPrint som designat och tillverkar stålkniven som är "printad" i ett enda stycke.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT