Apr 20, 2016

​Ny miljardinvestering i Aitik


Boliden har beslutat att investera ytterligare 1 miljard i Aitikgruvan utanför Gällivare. Detta för att säkra en planerad produktionsökning från 36 miljoner ton till 45 miljoner ton fram till 2020.

I investeringen ingår främst ytterligare en krossanläggning. Dessutom investeras i en förbättrad vattenhantering samt ny dragning av kraftmatning till industriområdet. Det skriver Gällivare kommun i ett pressmeddelande.

- Vi behöver höja tillförlitligheten på krossidan och minska produktions­störningarna om vi ska lyckas nå en årlig produktion på 45 miljoner ton. Men vi behöver även trimma och justera hela vår produktionsprocess, berättar Björn Koorem, platschef i Aitik.

Nyligen har mark- och miljööverdomstolens dom, som ger Boliden tillstånd att bryta 45 miljoner ton årligen, vunnit laga kraft. I domen krävde domstolen bara mindre ändringar i tillståndet för att utreda energieffektivisering och utsläpp till vatten.

Därför blir ett av de största arbeten som man i Aitik nu har framför sig att höja dammarna. Större sandmagasin och större klarningsmagasin för att klara produktionsökningen. Målet är att i förlängningen minska vattenutsläpp med mer än hälften.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete med att optimera och förbättra produktionsflödet samt att minska antalet underhållsstopp.

Förfrågningsunderlag har och kommer inom kort att skickas ut till olika leverantörer. Redan nu förbereds och schaktas det på ett område för den nya krossanläggningen. Målet är att det nu beslutade investeringsprogrammet ska vara genomfört och att krossen är på plats inom två år.

Trots lågkonjunktur och låga malmpriser ser platschefen ljust på framtiden.

- Det handlar om att vi har en effektiv och stabil produktion. 45 miljoner ton ser jag som en utmaning. Men vi ska klara av det, det är jag helt övertygad om, avslutar Björn Koorem.
 • Dec 12, 2018

  SACMI tecknar avtal med XMReality

  Nyheter Den internationella tillverkningskoncernen tecknar avtal för en global utrullning av XMReality Remote Guidance
  31
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Paradoxen om avslöjande av din innovation

  Paradoxen handlar om att för att lyckas med öppen innovation så måste man dela med sig och därmed avslöja sin idé, som då riskerar att bli stulen, säger Ioana Stefan, forskare i industriell eknomi
  78