Foto: Pixabay.

Oct 5, 2018

Industrins orderingång minskar


Här är delbranschen som dock ökade med 127,5 procent.

Industrins totala orderingång minskade med 4,9 procent i augusti 2018 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år ökade orderingången med 2,0 procent i kalenderkorrigerade tal.

Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med juli minskade hemmamarknaden med 2,0 procent och exportmarknaden minskade med 5,6 procent, båda i säsongrensade tal. Trots den totala nedgången visade en majoritet av industrins delbranscher positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av delbranschen annan transportmedelsindustri som ökade med 127,5 procent jämfört med juli.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 2,0 procent i jämförelse med augusti 2017, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 2,3 procent och från kund i utlandet ökade den med 1,8 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 2,0 procent högre än i motsvarande period, januari-augusti 2017, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 1,8 procent och exportmarknaden ökade med 2,2 procent.

Siffrorna för augusti är preliminära. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Nytt vakuumgripdon för kollaborativa robotar

    Människor och robotar arbetar alltmer i samverkan. Schmalz har därför utvecklat en gripdonslösning som säkerställer ett säkert människa-robot samarbete (MRK) tack vare sin unika produktdesign.
    8