Lena Sellgren. Foto: Business Sweden.

Nov 17, 2017

Högtryck i svensk export


Exportföretagen är optimistiska om framtiden.

Business Swedens Exportchefsindex (EMI) ökade med 0,8 enheter till 59,7 fjärde kvartalet, från 58,9 tredje kvartalet. Uppgången i EMI förklaras av en positiv förväntan på exporten de kommande tre månaderna. EMI har legat högt kring 60 hela 2017, vilket är betydligt högre än det historiska genomsnittet på 55,5.

EMI prognos ökade med 1,8 enheter till 56,9 fjärde kvartalet, från 55,1 föregående kvartal. EMI nuläge var däremot i det närmaste oförändrat och uppgick till 62,4 fjärde kvartalet. Det indikerar att det är fler exportföretag som tror på en förstärkning än en försvagning av exportutvecklingen. Företagens förväntan på exportförsäljningen det kommande kvartalet ökade med hela 7,6 enheter till 65,2 fjärde kvartalet. Även företagens syn på exportorderstockarna ökade förhållandevis starkt.

-       Det är tydligt att det råder högtryck på den svenska exportmarknaden med goda exportutsikter framöver. Exportchefsindex ökade fjärde kvartalet och uppgången förklaras helt och hållet av en ökning i EMI prognos. Exportföretagen är mer optimistiska om framtiden än vid föregående mätning. Det talar för att exportföretagen kommer att få en bra start 2018, säger Business Swedens chefekonom Lena Sellgren.

Andelen exportföretag som väntar sig en ökad marknadsefterfrågan på tre månaders sikt ligger fortsatt på en hög nivå för samtliga regioner. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan de olika regionerna. Index för förväntad efterfrågan från särskilt Västeuropa, men även från Nordamerika ökade fjärde kvartalet. Däremot föll index för övriga regioner med ett särskilt stort fall för Asien och Oceanien.

-       Att den förväntade marknadsefterfrågan från Asien och Oceanien skulle falla med hela 10,6 enheter till 60,5, vilket är under det historiska genomsnittet, hade vi inte förväntat oss. Index ligger fortsatt över 50-strecket så det finns ingen anledning till oro i nuläget, men vi kommer att följa utvecklingen noga framöver fortsätter Lena Sellgren.

Läs Exportchefsindex november 2017.

Nästa Exportchefsindex publiceras den 15 februari 2018.
 • Oct 19, 2018

  Den varma sommaren sänkte Husqvarna

  Nyheter Det lägre resultatet beror på svag efterfrågan på gräsklipparprodukter som har hög marginal i divisionen Husqvarna. Trädgårdsjätten vidtar konkreta åtgärder.
  0
 • Oct 19, 2018

  3D-printad jaktkniv från Älmhult

  Branschnytt Det är 3D-printföretaget 3D MetPrint som designat och tillverkar stålkniven som är "printad" i ett enda stycke.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT