Apr 20, 2018

Fortsatt resultatförbättring i stålkoncernen


Trots tillfälliga störningar i driften.

Stålföretaget SSAB redovisar en omsättning om 17 388 (15 739) Mkr för första kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 916 (702) Mkr,  vilket är en ökning med 214 Mkr jämfört med samma period i fjol.

Resultatet steg också jämfört med föregående kvartal, dock påverkades kvartalet negativt av vissa driftsstörningar. En produktionsstörning orsakade stopp i masugnen under två veckor i Oxelösund och påverkade SSAB Special Steels. Under kvartalet hade SSAB även kapacitetsproblem med tågtransporter av stålämnen som orsakade produktions- och leveransbortfall för SSAB Europe. Problemen var åtgärdade vid kvartalets utgång. Efterfrågan är fortsatt god på bolagets marknader, skriver SSABs vd och koncernchef, Martin Lindqvist.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny generation av ATOS 3D-scanner

  ATOS 5 är utvecklad för industriellt bruk där höga krav på mätresultat och robusthet gäller. ATOS 5 levererar data med hög precision under korta mättider, även i tuffa miljöer.
  0
 • Teknik

  Stegmotorstyrning från Solectro

  Den lilla stegmotorstyrningen SMCI33 är till stor hjälp vid maskinoptimering i och med enkel, snabb och flexibel programmering.
  0