Apr 20, 2018

Fortsatt resultatförbättring i stålkoncernen


Trots tillfälliga störningar i driften.

Stålföretaget SSAB redovisar en omsättning om 17 388 (15 739) Mkr för första kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 916 (702) Mkr,  vilket är en ökning med 214 Mkr jämfört med samma period i fjol.

Resultatet steg också jämfört med föregående kvartal, dock påverkades kvartalet negativt av vissa driftsstörningar. En produktionsstörning orsakade stopp i masugnen under två veckor i Oxelösund och påverkade SSAB Special Steels. Under kvartalet hade SSAB även kapacitetsproblem med tågtransporter av stålämnen som orsakade produktions- och leveransbortfall för SSAB Europe. Problemen var åtgärdade vid kvartalets utgång. Efterfrågan är fortsatt god på bolagets marknader, skriver SSABs vd och koncernchef, Martin Lindqvist.
 • Oct 19, 2018

  Den varma sommaren sänkte Husqvarna

  Nyheter Det lägre resultatet beror på svag efterfrågan på gräsklipparprodukter som har hög marginal i divisionen Husqvarna. Trädgårdsjätten vidtar konkreta åtgärder.
  0
 • Oct 19, 2018

  3D-printad jaktkniv från Älmhult

  Branschnytt Det är 3D-printföretaget 3D MetPrint som designat och tillverkar stålkniven som är "printad" i ett enda stycke.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT