Foto: AGES Värnamo.

May 3, 2018

Stor genombrottsorder från europeisk fordonstillverkare


Affären ses som ett kvitto på idogt marknadsarbete och ett produktionskoncept som är konkurrenskraftigt på alla plan.

AGES verksamhet omfattar gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier med hög andel försäljning till fordonsindustrin. I kvartalet har företaget flyttatt fram positionerna ytterligare. Nettoomsättningen uppgick till 311 MSEK (225) och resultatet efter skatt blev 19 MSEK (16).

Koncernchef Magnus Björn kommenterar utvecklingen:

Effekterna av vårt arbete med att anpassa verksamheten till den högre volym som marknaden efterfrågar, har ytterligare stärkts under årets första kvartal. Det innebär att leveransläget har varit stabilt i perioden och att kostnaden för extraordinära insatser, som tidigare krävts för att trygga leveranserna, kunnat minskas.

Under perioden har två av våra enheter med framgång genomgått en revision enligt det tyska fordonsinriktade kvalitetssäkringssystemet VDA 6.3. Godkännandet är en förutsättning för att kunna leverera till europeisk fordonsindustri – och ett kvitto på att AGES kontinuerliga förbättringsarbete ger resultat.

Som en direkt följd både av vår långsiktiga strategiska marknadsbearbetning av den europeiska fordonsindustrin, certifieringen i höstas enligt fordonsstandarden IATF 16949 och nu godkännandet enligt VDA 6.3 har AGES under perioden erhållit en första genombrottsorder från en större europeisk fordonstillverkare.

Denna order beräknas omsätta ca 30 MSEK per år med leveransstart 2020 och en förväntad livslängd på ca 10 år. Ordern kan ses som en otvetydig bekräftelse på att vi nu har en kvalitetsnivå som motsvarar marknadens högt ställda krav och att vårt produktionskoncept är konkurrenskraftigt på alla plan.

Föregående års arbete med att koncentrera gruppens pressgjutning till Unnaryd och Kulltorp har under perioden börjat få avsedd effekt. Trenden framåt är fortsatt positiv och ligger helt i linje med våra planer.

Framtida utveckling

Det råder osäkerhet kring volymerna kommande perioder inom delar av vår marknad. Stora fordonskunder har skrivit ned sina prognoser för sommaren och hösten, framför allt för komponenter kopplade till dieselmotorer för personbilar. Vi ser även effekter av förändringar kring plattformsbyte hos kunderna. Verksamheten på de enheter och produktionsavsnitt som berörs kommer nu att justeras för att anpassas till de nya förutsättningarna.

Prisutvecklingen på råmaterial är en osäkerhetsfaktor framöver. Det gäller inte minst priserna på aluminium som påverkats kraftfullt sedan metallen blivit en bricka i det geopolitiska handelskriget.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 640 medarbetare.
 • Sep 21, 2018

  Edeco Tool köper branschkollega

  Nyheter Efter mer än 30 framgångsrika år inom svensk industri tar nu värmländske verktygsspecialisten ett första steg mot skandinavisk expansion.
  0
 • Sep 21, 2018

  Robotisering och allt-i-ett-paket vinner

  Nyheter Om man automatiserar och lägger till idén med ett allt-i-ett-paket kan man sänka sina kostnader och investeringarna skulle betala sig på en relativt kort tid, säger Chris Dominic, logistikforskare vid Högskolan i Gävle.
  0
 • Sep 21, 2018

  Hon ska ta Nimo-KGs försäljning till nya höjder

  Branschnytt Med stor erfarenhet av internationell försäljning av komplex industriutrustning var Carina Thern ett välkommet tillskott när hon tillträdde Nimo-KG under sommaen.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT