Innehåll taggat med "tillverkningsindustrin"

 • Trycket stiger i exporten


  Industrin går på högvarv och aktiviteten i exportföretagen ökar.

  Med ett index på 66,3 tangerar Exportchefindex andra kvartalet 2018, de högsta nivåerna sedan mätningarna inleddes 2007. En ökning med 3,4 enheter från förra kvartalet indikerar en förstärkt optimism hos exportföretagen.

  Exportchefsindex visar stämningsläget bland exportföretagen och är en sammanvägning av nuläge och prognos för det … Läs Mer

 • Lokaltillverkat ja tack: även för tillverkningsindustrin


  En majoritet, 92 procent, skulle välja lokalt tillverkade produkter i högre utsträckning, förutsatt att de visste att produkterna har lägre klimatpåverkan.

  En majoritet, 92 procent, skulle välja lokalt tillverkade produkter i högre utsträckning, förutsatt att de visste att produkterna har lägre klimatpåverkan. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av tillverkningsstrategen HANZA. Resultatet ger anledning för produktbolag att granska sina tillverkningsprocesser.

  – Det talas mycket om … Läs Mer

 • Rekordstart för SKF


  Alrik Danielson, Vd och koncernchef kommenterar...

  ”Vi kan konstatera att 2018 fick en rekordstart. Försäljningen ökade organiskt med 7,5% till 20,6 miljarder kronor och vårt rapporterade rörelseresultat uppgick till 2 625 Mkr, siffror som båda är historiska toppnoteringar för SKF. Rörelsemarginalen på 12,8% hamnade över vårt mål.

  De åtgärder vi har vidtagit för att styra och kontinuerligt ha … Läs Mer

  skf
 • AQ Group fortsatt uppåt men mer behövs


  Vi måste fortsätta med att förbättra våra marginaler, säger koncernchefen Claes Mellgren

  Första kvartalet, januari-mars 2018i sammandrag

  Fortsatt god tillväxt, men marginaler och kassaflöde kräver fortsatt förbättringsarbete

  Nettoomsättningen ökade med 8,8 % till 1 090 MSEK (1 002)

  Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 17,6 % till 72 MSEK (87)

  Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 25,8 % till 68 MSEK (92) … Läs Mer

 • Konjunkturen uppåt i april


  Uppåt i april, främst tack vare industriföretagen- och bygg.

  Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i april, efter att ha fallit fyra månader i rad. Den uppgår därmed till 110,4 vilket pekar på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll.

  Uppgången förklaras främst av än starkare signaler från tillverkningsindustrin, vars konfidensindikator steg hela 5,1 enheter i april. … Läs Mer

 • Bufab börjar året starkt


  Stark tillväxt och stabil marginal gör ett framgångsrikt första kvartal

  Första kvartalet 2018

  Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 945 (815) MSEK. Den organiska tillväxten var 9 procent

  Orderingången var i nivå med nettoomsättningen

  Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 106 (91) MSEK och rörelsemarginalen var 11,2 procent (11,1)

  Resultatet per aktie ökade till 1,98 (1,63) SEK

  VD- … Läs Mer

 • SSAB går med i nätverket DIMECC Intelligent Industry Ecosystem


  Intelligent Industry är ett nytt visionärt ekosystem som samlar ihop ledande maskintillverkare och leverantörer av digitala lösningar.

  Intelligent Industry är ett nytt innovativt ekosystem som för samman ledande finländska aktörer inom tillverkningsindustrin med leverantörer av digitala lösningar. SSAB är med i nätverket för att utveckla sina rutiner för informationsdelning i värdekedjan och ta del av motsvarande internationella initiativ.

  ‒ Huvudsyftet med vårt medlemskap i … Läs Mer

 • Tillverkningsindustrin fortfarande stark


  Konjunkturinstitutets barometer föll men tillverkningen står sig stark

  I mars föll barometerindikatorn för fjärde månaden i rad. Trots de senaste månadernas nedgång visar indikatorn på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången i mars förklaras av en ytterligare dämpning i hushållens syn på ekonomin samt något svalare signaler från tjänstesektorn.

  Tillverkningsindustrins … Läs Mer

 • "Högkonjunkturen håller i sig"


  Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet. Men det finns vissa områden inom industrin som inte går lika starkt framåt.

  Orderingången fortsätter växa och ordertillväxten är särskilt positiv på export. Det gäller bilar, maskiner och för alltfler metallvaruföretag. Den sammantagna nivån på orderstockar indikerar en positiv utveckling av produktionen den närmaste tiden. Kapacitetsutnyttjandet är oförändrat högt och bristen på tekniker har stigit ytterligare.

  Efterfrå … Läs Mer

 • Mässorna i molnet


  15-18 maj samlas Sveriges tunga produktionskompetens från sex branscher inom tillverkningsindustrin

  15-18 maj samlas Sveriges tunga produktionskompetens från sex branscher inom tillverkningsindustrin på Elmia Produktionsmässor i Jönköping. Brännande ämnen inom framtidens industri lyfts och mässorna tar ny höjd när de kopplar upp sig till molnet.

  I samarbete med Microsoft och Beckhoff Automation visar Elmia Produktionsmässor konkreta exempel på … Läs Mer


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT