Innehåll taggat med "konjunktur"

 • Minskad stålproduktion i september


  37 procent ned jämfört med samma period 2017.

  Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 280 tusen ton under september 2018. Det är en minskning med 37 procent jämfört med samma månad 2017, visar statistik från Jernkontoret.

  Hittills under 2018 har det producerats 3 524 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär att den totala produktionen minskat med 2,4 procent jämfört med samma period 2017. … Läs Mer

 • Industri under omvandlingstryck


  Svensk industri har stor betydelse lokalt i Sveriges olika regioner, men står samtidigt inför en rad nya utmaningar. Det framgår av en ny rapport från Industrins Ekonomiska Råd.

  Globalt har vi fått en ny våg av kritik mot globalisering och frihandel samtidigt som klimatfrågorna utgör en utmaning. Nationellt upplever Sverige utmaningar i att hantera strukturomvandlingen och framför allt att åstadkomma balans på bostadsmarknaden. Industrins omställningsförmåga har samtidigt visat sig vara stark. Några viktiga punkter ur … Läs Mer

  IER
 • Industrins orderingång minskar


  Här är delbranschen som dock ökade med 127,5 procent.

  Industrins totala orderingång minskade med 4,9 procent i augusti 2018 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år ökade orderingången med 2,0 procent i kalenderkorrigerade tal.

  Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med juli minskade hemmamarknaden med 2,0 … Läs Mer

 • Måttligt ökad orderingång inom teknikindustrin


  Kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft ligger kvar på höga nivåer.

  Efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustrin i Sverige. Kapacitetsutnyttjandet, behovet av arbetskraft samt orderstocken ligger kvar på hög nivå. Orderingången ökar måttligt. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets tredje kvartal.

  – Årets tredje konjunkturbarometer visar en fortsatt hög efterfrågan. Utfallet för … Läs Mer

 • Industrins orderingång svingade upp


  Här är branschen som i särklass ökade mest i juli.

  Industrins totala orderingång ökade med 9,8 procent i juli 2018 jämfört med juni, i säsongrensade tal. Jämfört med juli föregående år ökade orderingången med 9,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

  En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal.

  Störst ökning uppvisades av … Läs Mer

 • Industrins orderingång minskade i juni


  En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling.

  Industrins totala orderingång minskade med 5,8 procent i juni 2018 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år minskade orderingången med 3,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

  En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av … Läs Mer

  scb
 • Tillverkningsindustrin når kapacitetstopp


  Ovanligt starkt läge för industrin

  Barometerindikatorn steg från 108,7 i juni till 109,6 i juli tack vare ytterligare starka signaler från tillverkningsindustrin. Nivån på indikatorn visar på ett fortsatt klart starkare stämningsläge än normalt i ekonomin.

  Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg åter i juli. Den pekar på ett ovanligt starkt läge för industrin. … Läs Mer

 • Hopp om framtiden för småföretagare inom verkstad och industri


  5 av 10 småföretagare i verkstads- och industribranschen tror att deras försäljning kommer öka under det kommande halvåret.

  Det innebär en ökning i framtidstro jämfört med i höstas och en 6:e plats av 15 på listan över mest optimistiska branscher. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en ny undersökning bland totalt 824 små och medelstora företag över hela landet.

  Sveriges mest optimistiska småföretagare är verksamma inom handel. Där tror hela 61 procent på … Läs Mer

 • Det ljusa stämningsläget håller i sig i juni


  Det är dock enbart företagens syn på ekonomin som bidrar till den höga nivån

  Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin fortsätter att peka på ett betydligt starkare läge än normalt, även om den backade något i juni.

  Signalerna är starka på bred front bland industrins delbranscher. Nedgången i juni förklaras bland annat av en viss dämpning i de historiskt starka omdömena om orderstockarnas storlek. Samtidigt är det fä … Läs Mer

 • Fortsatt hög efterfrågan inom teknikindustrin


  "Men högkonjunkturen närmar sig sitt slut" enligt Teknikföretagen.

  Efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustrin i Sverige. Kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft samt rapporteringen rörande orderstocken ligger kvar på hög nivå. Däremot dämpas orderingången.

  – Årets andra konjunkturbarometer visar att högkonjunkturen närmar sig sitt slut och följer i stort sett den avkylning vi sett i andra … Läs Mer


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Svår fräsning har blivit enklare

  Dormer Pramets sortiment av hårdmetallpinnfräsar för svårbearbetade material erbjuder en mängd olika alternativ från grovbearbetning till finbearbetning.
  0