Innehåll taggat med "konjunktur"

 • Måttligt ökad orderingång


  Fjärde konjunkturbarometer från Teknikföretagen

  Orderingången ökar måttligt och i ungefär samma omfattning som tredje kvartalet i år. Kapacitetsutnyttjandet har ökat medan rapporteringen för orderstocken avtar något jämfört med föregående kvartal. Även det sammantagna behovet av arbetskraft ligger kvar på samma nivå som tredje kvartalet i år.

  – Årets fjärde konjunkturbarometer visar relativt … Läs Mer

 • Stark tillverkningsindustri håller ställningarna


  Konjunkturinstitutets barometerindikator föll i november men tillverkningsindustrin håller upp det goda stämningsläget i ekonomin.

  Barometerindikatorn föll i november för andra månaden i rad, till 106,7 från 107,6 i oktober. Indikatorn pekar trots nedgången på ett starkare stämningsläge än normalt i ekonomin, vilket närmast uteslutande förklaras av de fortsatt starka signalerna från tillverkningsindustrin.

  Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg något till följd av … Läs Mer

 • Teknikföretagen spår lägre produktionsökning i industrin nästa år


  Inbromsningen i den globala tillväxten, får följdeffekter för exportberoende nationer som Sverige.

  Efter knappt två år av hög global tillväxt bromsar tillväxten i världsekonomin till 3 procent 2018 och minskar ytterligare till 2,5 procent nästa år. På senare tid har risken samtidigt ökat för ett ännu svagare scenario. Det skriver Teknikföretagen i sin konjunkturprognos, under rubriken "Balansakt på recessionens rand", som publicerades på … Läs Mer

 • Underleverantörerna spår nedgång 2019


  Det råder en viss skepsis inför framtiden, enligt Underleverantörsbarometern från Sinf.

  Svenska underleverantörer förbereder sig för en konjunkturnedgång. Det visar Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2018. På bara ett år har antalet företag som avser att öka personalstyrkan minskat med cirka hälften.

  -Jag tror inte att vi kan bortse från det faktum att det råder en viss skepsis inför framtiden. Tron att det skulle gå … Läs Mer

 • Industrins kapacitetsutnyttjande steg i tredje kvartalet


  Leder till en nyttjandegrad om 91,0 procent.

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,2 procentenheter under det tredje kvartalet 2018 jämfört med det andra kvartalet 2018, i säsongrensade tal.

  Det innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,0 procent, i säsongrensade tal.

  På årsbasis var kapacitetsutnyttjandet på en oförändrad nivå jämfört med det tredje kvartalet 2017 och … Läs Mer

 • Svensk råstålsproduktion minskade i oktober


  Minskningen beror främst på underhållsarbete på vissa stålverk.

  Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 394 tusen ton under oktober 2018. Det är en minskning med 15 procent jämfört med samma månad 2017, visar statistik från Jernkontoret.

  Hittills under 2018 har det producerats 3 918 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär att den totala produktionen minskat med 3,8 procent jämfört med samma period 2017. … Läs Mer

 • Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser


  Bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

  Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport. … Läs Mer

 • Fordonsindustrin växlar ner


  Den ekonomiska tillväxten mattas av betydligt under nästa år, visar Unionens senaste konjunkturprognos.

  – Det beror främst på att bostadsbyggandet minskar. Vi ser även att tillväxten i fordonsindustrin bromsar in, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

  Svensk ekonomi går på högvarv och optimismen på landets företag är fortsatt god, visar Unionens konjunkturprognos som presenteras på onsdagen. Prognosen bygger bland annat på enkätsvar frå … Läs Mer

 • Industrins orderingång oförändrad


  Totalen är oförändrad även om de olika delbranscherna har olika utveckling. Här är septembers vinnare och förlorare.

  Industrins totala orderingång var oförändrad i september 2018 jämfört med augusti, i säsongrensade tal, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Jämfört med september föregående år minskade orderingången med 0,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

  Månadsutvecklingen för den totala orderingången i säsongrensade tal var positiv på … Läs Mer

 • Tillverkningsindustrin faller för andra månaden i rad


  "Men ändå starkare läge än normalt."

  Hushållen förväntar sig försämrad svensk ekonomi det kommande året. Barometerindikatorn föll något i oktober, från 111,2 i september till 108,0. Samtliga sektorer bidrog till nedgången. Nivån pekar, trots nedgången, på att läget i ekonomin är fortsatt starkare än normalt. Detta enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. … Läs Mer


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Nytt vakuumgripdon för kollaborativa robotar

  Människor och robotar arbetar alltmer i samverkan. Schmalz har därför utvecklat en gripdonslösning som säkerställer ett säkert människa-robot samarbete (MRK) tack vare sin unika produktdesign.
  8