Innehåll taggat med "konjunktur"

 • Industrins orderingång minskade i juni


  En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling.

  Industrins totala orderingång minskade med 5,8 procent i juni 2018 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år minskade orderingången med 3,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

  En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av … Läs Mer

  scb
 • Tillverkningsindustrin når kapacitetstopp


  Ovanligt starkt läge för industrin

  Barometerindikatorn steg från 108,7 i juni till 109,6 i juli tack vare ytterligare starka signaler från tillverkningsindustrin. Nivån på indikatorn visar på ett fortsatt klart starkare stämningsläge än normalt i ekonomin.

  Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg åter i juli. Den pekar på ett ovanligt starkt läge för industrin. … Läs Mer

 • Hopp om framtiden för småföretagare inom verkstad och industri


  5 av 10 småföretagare i verkstads- och industribranschen tror att deras försäljning kommer öka under det kommande halvåret.

  Det innebär en ökning i framtidstro jämfört med i höstas och en 6:e plats av 15 på listan över mest optimistiska branscher. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en ny undersökning bland totalt 824 små och medelstora företag över hela landet.

  Sveriges mest optimistiska småföretagare är verksamma inom handel. Där tror hela 61 procent på … Läs Mer

 • Det ljusa stämningsläget håller i sig i juni


  Det är dock enbart företagens syn på ekonomin som bidrar till den höga nivån

  Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin fortsätter att peka på ett betydligt starkare läge än normalt, även om den backade något i juni.

  Signalerna är starka på bred front bland industrins delbranscher. Nedgången i juni förklaras bland annat av en viss dämpning i de historiskt starka omdömena om orderstockarnas storlek. Samtidigt är det fä … Läs Mer

 • Fortsatt hög efterfrågan inom teknikindustrin


  "Men högkonjunkturen närmar sig sitt slut" enligt Teknikföretagen.

  Efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustrin i Sverige. Kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft samt rapporteringen rörande orderstocken ligger kvar på hög nivå. Däremot dämpas orderingången.

  – Årets andra konjunkturbarometer visar att högkonjunkturen närmar sig sitt slut och följer i stort sett den avkylning vi sett i andra … Läs Mer

 • Industrins orderingång ökar


  Exporten lyfter siffrorna.

  Industrins totala orderingång ökade med 2,6 procent i april 2018 jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med april föregående år ökade orderingången med 3,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

  En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av aggregatet för … Läs Mer

 • Fortsatt starkt läge för tillverkningsindustrin


  Bygg och anläggning sjunker däremot till lägsta nivån på tre år.

  Barometerindikatorn gick ner från 110,4 i april till 108,8 i maj. Majsiffran pekar, trots nedgången, på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin.

  Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin visar fortsatt på ett mycket starkt läge trots en viss dämpning från förra månaden. Industriföretagen är nöjda med orderstockanas storlek och … Läs Mer

 • Teknikföretagen: Tillväxttoppen passerad


  Tydliga tecken på avmattning men ingen recession.

  2018 har inletts med tydliga tecken på avmattning i många ekonomier, i synnerhet i Europa. Inbromsningen i Eurozonen speglar en kombination av oro för handelskrig, en kraftig förstärkning av euron och tilltagande resursbrist. Storbritannien har sitt eget drama där kostnaderna för Brexit blir alltmer uppenbara.

  - Sammantaget räknar Teknikföretagen … Läs Mer

 • Fortsatt högkonjunktur men hög tid att investera


  Ett stort tryck kräver en modernare produktionspark för ytterligare expansion och fokus på att hitta effektivare automationslösningar, menar SINF som släpper Underleverantörsbarometern idag.

  En majoritet av svenska underleverantörer upplever fortfarande en högkonjunktur, men det finns en indikation på att den uppåtgående trenden börjar mattas av. Det visar Underleverantörsbarometern som idag presenteras av Svensk Industriförening Sinf på Elmia Produktionsmässor i Jönköping.

  -Det är en överhettad marknad. Företagen går för fullt och … Läs Mer

 • Kapacitetsutnyttjandet i industrin minskar


  Nyttjandegraden sjönk i första kvartalet.

  Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,4 procentenheter under det första kvartalet 2018 jämfört med det fjärde kvartalet 2017, i säsongrensade tal.

  Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden sjönk till 90,6 procent, i säsongrensade tal.

  På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,4 procentenheter … Läs Mer


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny generation av ATOS 3D-scanner

  ATOS 5 är utvecklad för industriellt bruk där höga krav på mätresultat och robusthet gäller. ATOS 5 levererar data med hög precision under korta mättider, även i tuffa miljöer.
  0
 • Teknik

  Stegmotorstyrning från Solectro

  Den lilla stegmotorstyrningen SMCI33 är till stor hjälp vid maskinoptimering i och med enkel, snabb och flexibel programmering.
  0